Fotografie

Nemocnice Na Homolce - kardiochirurgie

Nemocnice Na Homolce - kardiochirurgie

Nemocnice Na Homolce - kardiochirurgie

Nemocnice Na Homolce - kardiochirurgie

Facebook

Odkazy

 

Nemocnice Na Homolce

Oddělení kardiochirurgie

Kardiochirurgické oddělení Nemocnice na Homolce bylo otevřeno jako samostatné pracoviště v roce 2002 a během své existence si vybudovalo pevné místo mezi ostatními kardiochirurgickými pracovišti v České republice. Podle počtu srdečních operací jsme dlouhodobě třetí největší kardiochirurgické pracoviště v České republice a druhé největší v Praze. Každoročně provádíme na 800 operací.

Jsme mladé a progresivní oddělení, které se soustřeďuje na náročné a moderní oblasti kardiochirurgie jako jsou záchovné operace srdečních chlopní, operace akutních a chronických onemocnění aorty, operace vrozených srdečních vad u dospělých pacientů a chirurgická léčba arytmií. Kromě toho samozřejmě zajišťujeme i chirurgickou léčbu pacientů s ischemickou chorobou srdeční, tedy provádění bypassů.

Aktivně jsme vstoupili i do éry minimálně invazivní kardiochirurgie a některé operace již dnes provádíme z malých řezů na straně hrudníku bez nutnosti otevřít hrudní kost velkým řezem ve středu hrudníku. Velkou pomoc nám při tom poskytuje i robotický systém da Vinci, kterým provádíme některé operace pouze z malých vpichů.

Kardiochirurgické oddělení je pacientům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Další rozvoj oddělení chápeme jako nedílnou součást kontinuálního vývoje komplexních služeb Kardiocentra Nemocnice na Homolce, které pacientům nabízí nejen diagnostická vyšetření, ale také další léčbu farmakologickou, minimálně invazivní či intervenční. Těšíme se na to, že se budeme scházet čím dál tím častěji s našimi kardiologickými kolegy přímo u operačního stolu u takových operací jako je například zavádění náhradních chlopní do srdce pomocí tenkého katetru.

V týmové mezioborové spolupráci, podpořené moderním technickým zázemím, totiž vidíme budoucnost péče o pacienty s onemocněním srdce.

Informace o oddělení kardiochirurgie

Kardiochirurgické oddělení je součástí Kardiocentra Nemocnice na Homolcee a jedním z největších pracovišť nemocnice. Poskytuje pacientům komplexní chirurgickou léčbu onemocnění srdce (s výjimkou transplantace srdce) a velkých nitrohrudních cév. Kardiochirurgické oddělení je třetím největším kardiochirurgickým pracovištěm v ČR a ročně provádí na 800 srdečních operací. Nepřetržitou 24hodinovou péči o kardiochirurgické pacienty zajišťuje tým vysoce erudovaných a zkušených odborníků, mezi něž patří kardiochirurgové, kardiologové a specialisté pro intenzívní péči a také specializované sestry. Součástí oddělení je moderní komplex operačních sálů, intenzívní pooperační péče a semiintenzívní péče, standardní lůžkové oddělení a některá další specializovaná pracoviště či programy:


Akreditace JCI – kvalita a bezpečnost našich služeb
Tým lékařů a sester Kardiochirurgického oddělení si klade za cíl pečovat pacienty s maximální možnou bezpečností a v co nejvyšší kvalitě. To je ostatně prioritou celé Nemocnice na Homolce. Výrazem této snahy je opakované udělení prestižního mezinárodního certifikátu kvality a bezpečnosti zdravotní péče – mezinárodní akreditace JCI (Joint Commission International). Podle jejích standardů Nemocnice na Homolce splňuje okolo 1 500 ukazatelů kvality a bezpečnosti, které tato akreditace zdravotnickému zařízení předepisuje jak v oblasti diagnostické, léčebné a hygienické, tak ve zdravotnické dokumentaci či v technickém zabezpečení služeb.

 

Nemocnice na Homolce, Homolka Premium Care, Nemocnice Na Homolce - cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce - kardiochirurgie